Bod č. 27

Návrh na zverenie budovy na Šafárikovom námestí do správy MARIANUM – pohrebníctvo mesta Bratislavy, mestskej príspevkovej organizácii, na schválenie dohody o urovnaní súdneho sporu vedeného na Okresnom súde Bratislava II. pod č. k. 12C/90/2004 a na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1370/2013 zo dňa 12. 12. 2013


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.