Bod č. 25

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 22000/12 a parc. č. 22000/13, pre spoločnosť Bavint, s.r.o. so sídlom v Bratislave a zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1329/2013 zo dňa 21.11.2013 3 .


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.