Bod č. 24

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 19239/1, parc. č. 19243/40, parc. č. 19240/8, spoločnosti ŠTÚDIO KOLIBA a.s., so sídlom v Bratislave – uznesenie k materiálu nebolo prijaté


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.