Bod č. 22

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3503/1, spoločnosti YIT Reding a.s., so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.