Bod č. 17

Informácia o plnení uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislava č. 1340/2013 zo dňa 31. 11. 2013 o riešení správy a rozdelenia budovy na Exnárovej 6


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.