Bod č. 14

Návrh na schválenie nájmu časti strechy vo výmere 1 m2 stavby súpis. č. 1165 na pozemku parc. č. 4714 na Záporožskej 5 (pôvodne Rıntgenova 24) v Bratislave, k. ú. Petržalka, spoločnosti City TV, s.r.o. so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.