Bod č. 13

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 3026/3, pre spoločnosť SLNEČNICE - BYTY, k.s. so sídlom v Bratislave – materiál bol stiahnutý z programu MsZ


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.