Bod č. 27

Návrh na zverenie stavebných objektov a pozemkov v Bratislave, k. ú. Čunovo, do správy mestskej časti Bratislava-Čunovo


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.