Bod č. 26

Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 3499, do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.