Bod č. 24

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2983/8, parc. č. 2983/14 a parc. č. 2983/24


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.