Bod č. 23

Návrh na schválenie vybratého účastníka priameho predaja pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 3780/1 a parc. č. 3782/7, Vilova ul.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.