Bod č. 10

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa prenájmu nebytového priestoru v Domove pri kríži


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.