Bod č. 86

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave na Vyšehradskej ul., k. ú. Petržalka, parc. č. 2408, pre spoločnosť Správca VŠEMvs, s. r. o., so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.