Bod č. 83

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v ubytovni Fortuna v Bratislave na Agátovej 1/A, k. ú. Dúbravka, pre občianske združenie Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.