Bod č. 82

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov – podzemných garáží v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, na Uršulínskej ul., pre spoločnosť PHC Garáže s. r. o., so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.