Bod č. 69

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 668/11 a častí parc. č. 668/12, spoločnosti Poštová banka, a. s., so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.