Bod č. 61

Návrh na schválenie predaja pozemkov v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 4432/7, parc. č. 4432/9, parc. č. 4432/10, parc. č. 4432/12, parc. č. 4432/15, parc. č. 4375/5 a parc. č. 4375/8, „Vinice“, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže - Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.