Bod č. 6

Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2010 a návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2010


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.