Bod č. 59

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 21969/12, parc. č. 21969/13, parc. č. 21969/14, parc. č. 21969/15 a parc. č. 21969/16, spoločnosti SOLVE Computers, s. r. o., so sídlom v Bratislave - Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.