Bod č. 51

Návrh na schválenie predaja pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 15473/8 a parc. č. 15473/9, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.