Bod č. 5

Návrh dodatku č. 1 Štatútu Fondu rozvoja bývania hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení štatút Fondu rozvoja bývania hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 15. 5. 2000


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.