Bod č. 38

Návrh na schválenie vybratého účastníka obchodnej verejnej súťaže v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, prevod nehnuteľností – pozemku parc. č. 50 a stavby súp. č. 101396 na pozemku parc. č. 50, Zámočnícka 5


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.