Bod č. 36

Návrh na schválenie predaja nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pozemkov parc. č. 218 a parc. č. 219, a stavieb súp. č. 100062 na parcele č. 218 a súp. č. 100026 na parcele č. 219, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže, Grőssling


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.