Bod č. 33

Návrh na schválenie vybratého účastníka obchodnej verejnej súťaže v Bratislave, k. ú. Petržalka, prevod nehnuteľností – pozemkov parc. č. 5100/4 a parc. č. 5099/1


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.