Bod č. 31

Návrh na schválenie predaja nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Petržalka, pozemku parc. č. 5794/24, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.