Bod č. 18

Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky v sume 11 878,62 Eur


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.