Bod č. 10

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, spoločnosti TEHELNÉ POLE, a. s., so sídlom v Bratislave - Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.