Bod č. 23

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3026/48, spoločnostiam Dúbravka Invest, a. s., so sídlom v Bratislave, INTERFINANCE PLUS, a. s., so sídlom v Bratislave, COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo, so sídlom v Dunajskej Strede a TATRA REAL, a. s., so sídlom v Bratislave, každej v spoluvlastníckom podiele ¼, ako prípadu hodného osobitného zreteľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.