Bod č. 17

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 1495/6, parc. č. 1495/7, parc. č. 1495/75 a parc. č. 1495/76


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.