Bod č. 8

Návrh na prijatie daru - pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 661/3 a parc. č. 661/4, od Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Bratislava - sv. Martina, so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.