Bod č. 24

Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome na Miletičovej 29, Trenčianskej 40, Svätoplukovej 43, Exnárovej 12, Exnárovej 17, Bajzovej 14, Vážskej 7, Ipeľskej 13, Hronskej 26, 28, 30, Bodrockej 23, 25, Korytnickej 1, Estónskej 4, Estónskej 6, Estónskej 8, Estónskej 22, Veternicovej 9, Landauovej 28, M. Schneidra-Trnavského 18, M. Schneidra-Trnavského 22, Kpt. Rašu 1, 3, Repašského 8, 10, 12, Hradištnej 25, 27, 29, Fedinovej 16, Lenardovej 4, Vavilovovej 12, Vavilovovej 24, Mamateyovej 6, 8, Blagoevovej 2, Vígľašskej 7, Tematínskej 2, vlastníkom bytov a nebytových priestorov


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.