Bod č. 16

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 5580/6, parc. č. 5580/17, parc. č. 5580/25 a časti pozemku parc. č. 5580/4


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.