Bod č. 14

Návrh na predaj častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 10013/9, parc. č. 10013/10 a parc. č. 10013/11, spoločnosti D O A S, a.s., so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.