BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 47

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 1187/6, parc. č. 1188/2 a parc. č. 1201/97, ako prípadu hodného osobitného zreteľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.