BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 36

Návrh na predaj časti pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15651//13, ako prípadu hodného osobitného zreteľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.