Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby - Zasadnutie 23.09.2015

  • 23. septembra 2015, 16:00 h
  • Magistrát, č.dv. 103
  • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
  • Predsedajúci: Jenčík Radovan