Bod č. 3

ÚPN Zmeny a doplnky 04; príprava nového územného plánu, ÚP -Z Bratislavaské nábrežie - ústna informácia o stave spracovania materiálov.


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.