Bod č. 5

Kritéria nakladania s pozemkami hlavného mesta SR pod garážami vo vlastníctve iných subjektov.


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.