Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby - Zasadnutie 11.11.2020