Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby (2014 - 2018) - Zasadnutie 21.03.2018

  • 21. marca 2018, 16:00 h
  • Magistrát, č.dv. 103
  • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
  • Predsedajúci: Jenčík Radovan
  • Pozvánka [34.1 kB]