Bod č. 3

Informácia o plnení protikorupčného minima pre Bratislavu v členení: Plnenie protikorupčného minima k 31.12.2016 a aktualizácia k 30.06.2017, Plnenie protikorupčného minima k 31.12.2017


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.