Bod č. 1

Informácia o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR k „ Vybraným položkám príjmov obcí “ v kontrolovanom subjekte Hlavné mesto SR Bratislava a o prijatých opatreniach


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.