Bod č. 32

Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Ružová dolina 22, Medzilaborecká 10, 12, Sputniková 15, Sadmelijská 5, Pod Rovnicami 5, Vavilovova 8, Smolenická 8, vlastníkom bytov


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.