Bod č. 28

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 592/2020 zo dňa 24.09.2020, ktorým bolo schválené zverenie pozemkov v Bratislava, k. ú. Staré Mesto, Grasalkovičova záhrada, do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.