Bod č. 26

Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k.ú. Devínska Nová Ves, parc.č. 3889/1 a nasl., Eisnerova ulica, do správy mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.