Bod č. 25

Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2523/1, Humenské námestie, do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.