Bod č. 24

Návrh na vysporiadanie pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 73 a nasl. so Slovenskou republikou, SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, pre účely stavby „Nosný systém MHD, II. časť Bosákova ulica-Janíkov dvor


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.