Bod č. 17

Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 216/2023, zo dňa 25. 05. 2023, ktorým boli zverené nehnuteľnosti v k. ú. Petržalka, do správy mestskej časti Bratislava–Petržalka


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.