Bod č. 16

Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a odpis z účtovnej evidencie podľa prílohy č. 1


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.