Bod č. 4

Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej školskej jedálne zdravé bruško, Ďumbierska 3G, Bratislava, zriaďovateľa: zdravé bruško, s. r. o., Sedlárska 6, Bratislava do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.